doneaza

Consiliul Director reprezintă structura de conducere a organizaței care asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației. În prezent, Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj are următoarea componență:  

    Bita Zerbes: Președinte Consiliul Director

    Ioana Caprar: Vicepresedinte Consiliul Director

    Hunor Kovacs: Membru Consiliul Director

    Gabriel Badescu: Membru Consiliul Director

    Stefan Harsan Farr: Membru Consiliu Director 

 

Membri onorifici ai Consiliului Director al Fundației Comunitare Cluj: 

    Rada Sonea: Membru onorific Consiliul Director

    Elena Sraum: Membru onorific Consiliul Director

    Romana Chisu: Membru onorific Consiliul Director

    Ionut Raita: Membru onorific Consiliul Director

 

Din punct de vedere juridic, funcționarea Consiliului Director este reglementată prin Legea nr. 246/2005. În ceea ce privește organizarea internă, Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj funcționeaza în baza statutului și a regulamentelor specifice. Membrii Consiliului Director se întâlnesc minim de două ori pe an.

 

Consiliului Director al Fundatiei Comunitare Cluj:  

   Asigură integritatea juridică și etică a FCC

   Stabililește strategia generală a FCC și politicile interne de organizare și funcționare fundatiei

   Ajută la planul de strângere de fonduri și de comunicare

   Ia decizii privind modul de gestionareșsi alocare a resurselor FCC

   Ajută la recrutarea și orientarea noilor membri ai Consiliului Director

   Aprobă organigrama și strategia de personal a fundației

   Evalueaza performanțele Consiliului Director și a personalului FCC 

   Donează și investește timp și expertiză profesională 

 

Bita Zerbes
Președinte Consiliul Director al FCC
Stefan Harsan Farr
Membru Consiliu DirectorPagina  1 2  3