doneaza

Fundatia Comunitara Cluj creeaza si administreaza transparent fonduri de finantare.

Aceste fonduri sunt de mai multe tipuri in functie de modul de constituire si destinatia lor:

 

In cazul fondurilor structurate pe destinatie, contributiile apartin unui numar divers de donatori. Fondurile structurate pe destinatii:

·          fonduri nerestrictionate, pentru initiative comunitare diverse

·         fonduri cu destinatie sectoriala, de exemplu fondul pentru tineri, sanatate, protectia mediului

·         fonduri ce stimuleaza o anumita abordare a problemelor, de exemplu fondul pentru initiative de voluntariat sau initiative la nivel de cartier

 

Fondurile structurate in functie de modul de constituire urmaresc relationarea cu un grup clar definit de donatori, destinatia acestora fiind constituita de catre Fundatia Comunitara, pornind de la dorintele donatorilor. Astfel apar fondurile in numele donatorului, de exemplu:

·         fondul firmei x

·         fondul familiei, donatorului individual y

·        fondul angajatilor/locuitorilor/donatorilor individuali din compania/ institutia/ cartierul/ clubul z